Martijn Healing & Art
0

Healing

CHAKRA TRANSFORMATIE IN HET AQUARIUSTIJDPERK

In het jaar 2000 is de aarde begonnen met het overgaan van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk.
Deze overgang van tijdperken is in 2012 voltooid, maar de bewustzijnsenergie die het Aquariustijdperk met zich meebrengt is hoger en breder dan de energie in het Vissentijdperk en stroomt in zijn volle breedte sinds 2007 naar de aarde.
Mensen die na 1 januari 2000 zijn geboren, hebben een aura die is afgestemd op de Aquariusenergie die nu op aarde is. Mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren, hebben een aura dat nog is afgestemd op het Vissentijdperk.
De Aquariusenergie wil door je aura en chakra’s stromen, maar aangezien je aura nog afgestemd is op het Vissentijdperk kunnen de door de Aquariusenergie aangeraakte belastingen niet wegstromen. Alles wat lager is in trilling maakt het los. Denk aan beperkende gedachten, belastingen uit de familie of uit vorige levens, die in het Aquariustijdsperk geen plek meer hebben. Deze belastingen beperken je om in deze nieuwe energie je bewustzijn en je leven verder te ontwikkelen.
Door de chakra’s te transformeren en af te stemmen op de Aquariusenergie kunnen deze aangeraakte belastingen voor zo’n 80 tot 90% uit zichzelf wegvloeien. Dit brengt vaak een gevoel van rust met zich mee.

 

REGRESSIETHERAPIE

Achter de belastingen die niet uit zichzelf wegvloeien, zit vaak iets waar u zich nog bewust van moet worden. Denk bijvoorbeeld aan situaties, patronen in uw leven die u steeds tegenkomt of soms lichamelijke en geestelijke klachten. De kans is groot dat u hier iets van mag leren en u daarom deze situaties of patronen blijft tegenkomen of waardoor u deze klachten in uw huidige leven ervaart. Hier kan u door middel van regressie naar kijken.
De regressietherapie die bij de nieuwe Aquariusenergie wordt toegepast, is voor de meeste mensen laagdrempelig en snel. Zittend op een stoel wordt er, door dat ik mijn hand op uw hartchakra leg, contact gemaakt met uw onderbewuste. In een lichte staat van ontspanning komt het onderbewuste meer naar boven. Hierdoor kunnen de dieperliggende oorzaken van deze belastingen bewust voor u worden, waarna de belasting weg wordt gehaald.

Voor meer informatie zie https://www.de-bron-cl.nl/?Regressietherapie

DE TRANSFORMATIE

Doordat ik reeds getransformeerd ben, kan ik anderen ook transformeren. De transformatie van de 7 chakra’s vindt plaats door mijn hand op de betreffende chakra te leggen, waarna de Aquariusenergie die door mij heen stroomt uw chakra transformeert. De transformatie van een chakra duurt 7 minuten. Er kunnen 2 chakra’s per dag getransformeerd worden. Dit komt neer op 4 afspraken om uw aura en 7 chakra’s op de nieuwe Aquariusenergie af te stemmen. Dit proces moet binnen 49 dagen voltooid zijn, anders stagneert de energie. Na de transformatie van uw hartchakra tijdens de 2e afspraak kan er met regressies gestart worden.

Het proces van transformeren kan op 2 manieren:

Transformatie met regressie:

  • De eerste afspraak bestaat uit een kennismakingsgesprek en het transformeren van de eerste 2 chakra’s.
  • De tweede afspraak bestaat uit het transformeren van 2 chakra’s en een korte regressie.
  • De derde afspraak bestaat uit het transformeren van 2 chakra’s en een korte regressie.
  • De vierde afspraak bestaat uit het transformeren van de laatste chakra en een langere regressie.

De kosten per afspraak zijn € 65,-.

Transformatie zonder regressie:

Hierbij worden uw chakra’s getransformeerd en vindt er tijdens de afspraken geen regressie plaats. Hiervoor zijn ook 4 afspraken nodig.
De kosten per chakratransformatie zijn € 25,-, dus € 175,- om alle chakra’s te transformeren.
Na de volledige transformatie kunt u losse afspraken maken voor regressies om intensiever op te schonen. De kosten hiervan zijn € 65,- per afspraak.

DISCLAIMER

Deze behandelingen kunnen nooit in plaats van een bezoek aan een arts beschouwd worden. Bij klachten raad ik u altijd aan om een arts te raadplegen.
Ten slotte stemt u door de behandeling te volgen er mee in dat u mij niet aansprakelijk stelt/kunt stellen voor welke schade dan ook die direct of indirect voortvloeit of kan voortvloeien uit deze behandelingen.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

 

Maak een afspraak