Martijn Healing & Art
0

Privacyverklaring

Martijn Healing and Art, gevestigd aan De Visserstraat 1, 7691 DC te Bergentheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder wordt onder andere duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe we deze beveiligen. Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van deze privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen.

Contactgegevens:
Martijn Spang
De Visserstraat 1
7691 DC Bergentheim
Tel: 06-12438073
info@martijnhealingandart.com
www.martijnhealingandart.com

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens en betaalgegevens. Overigens worden gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) en internetbrowser en apparaat type ook verwerkt. Om gebruik te kunnen maken van de diensten op deze site, wordt een account aangemaakt. Bij het aanmaken van dit account zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst zal geen gegevens verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om op de hoogte te blijven van de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martijnhealingandart.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe gebruiken wij je gegevens?
De gegevens die wij verwerken hebben wij nodig om onze diensten op de juiste manier te leveren. We gebruiken dit bijvoorbeeld om de betaling van uw bestelling af te handelen of om het product aan de juiste deur af te leveren. Ook kunnen wij gegevens gebruiken om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de aangegeven doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martijn Healing and Art en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@martijnhealingandart.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen van gegevens met derden.
Martijn Healing and Art verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Martijn Healing and Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Martijn Healing and Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@martijnhealingandart.com.

Cookie gebruik.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren, terwijl u door de website navigeert. Hiervan worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Functionele cookies:
Functionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Prestatie cookies:
Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytische cookies:
Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.

Noodzakelijke cookies:
Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen anoniem voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website.